Föreningen

Verksamheten

uppdaterad: 09.02.2020 19.41

Föreningens verksamhetshandbok

Första versionen av denna handbok har kommit till inom Varaslähtö -projektet, som VIS deltar/deltagit i under 2008-09 tillsammans med ett antal andra elitföreningar i Finland. Under projekttiden deltog vi i ett antal skolningar och förband oss att se igenom våra rutiner och organisation av verksamheten, analysera våra framgångsfaktorer och skapa en handbok. Tanken är att denna handbok skall vara till hjälp för såväl nuvarande som kommande styrelser och sektioner inom föreningen för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som ställs på en modern idrottsförening.

Handboken har funnits på våra hemsidor sedan den publicerades 2009, men uppdaterats för sällan. Innehållet är nu reviderat i samband med arbetet med publiceringen av VIS nya hemsidor under hösten 2019. Innehållet är ännu föremål för diskussion och det är önskvärt att nuvarande styrelse läser igenom innehållet och kommenterar vid behov. Angående uppdatering av innehållet, se närmare under punkt 10 "Om handboken".     

Handboken är tänkt att beskriva föreningen och ge en inblick i hur vi fungerar. Den betjänar egna medlemmar, men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av oss och vill veta mera. Den består av ett antal kapitel och rubrikerna fungerar som länkar till innehållet.

 

 1. Föreningens vision, mission och värderingar
 2. Ledning och organisation
 3. Verksamhetsprinciper och sektioner
  3.1 Bowling
  3.2 Cykling
  3.2 Friidrott
  3.3 Kraftsport
  3.4 Motion/Oldboys
  3.5 Övriga
 4. Informationskanaler 
 5. Samarbetspartners och intressenter
 6. Projekt och arrangemang
 7. Tävlingsarrangemang
 8. Ekonomi
 9. Medlemsvård
 10. Om handboken

Bilagor