Föreningen

6. Projekt och arrangemang

uppdaterad: 19.01.2020 19.26

Denna sida av verksamhetshandboken är ännu på hälft... 

Här beskriver vi de verksamhetsprojekt som vi bedriver (1) dels för att utveckla idrottsverksamheten och (2) dels för att genom arrangemang (projekt) skapa förutsättningar (läs: finansiera) den idrottsverksamhet som vi håller på med. Här beskrivs inte ordinarie verksamhet, utan endast specialla projekt eller på finska "tempauksia" som vi har/gör. Om sektionen har beskrivit något mera ingående så kan man med fördel lägga en länk till den sidan som finns under den sektionens huvudmeny. 

Tanken är att vi kunde använda denna sida i marknadsföringen och ha en sida att hänvisa till där det finns en kort beskrivning av varje projekt samt en hänvisning till den person inom föreningen som kan ge mer information.   

Här borde finnas en kort beskrivning av åtminstone dessa: