Cykling

Nyheter

18.01.2020

Nattcykling 7-8.2

VIS cyklingssektion arrangerar nattcykling igen den 7-8.2.2020 i Botniahallen från kl 22.00...

VIS på cykel

uppdaterad: 14.01.2020 10.14

Cykelsektionen grundades i mars 2014. Redan från start var målsättningen riktad på motionsidrott för såväl unga som äldre till självkostnadspris. Verksamheten fokuserar för närvarande kring ”de vuxna aktiva motionärerna”. Verksamheten är självförsörjande. VIS PÅ CYKELär en stor aktör gällande landsvägscykling och den aktivaste cykelföreningen i Vasa tillsammans med Wasa Watt Warriors, samt en av de betydande cykelföreningarna i hela Svenskfinland.

Sektionens styrelsemedlemmar är för närvarande: ordf. Mikael Snellman, Tom Siegfrids, Mikael Törnroos, Thomas Åbonde och Alf Prost.

VIS PÅ CYKEL har vuxit ända sedan starten och är uppe i 94 cyklister. Många av medlemmarna är på något sett tidigare aktiva VIS:are, antingen som tävlande eller som föräldrar. Fler medlemmar har tillkommit tack vare information om VIS i samband med motionsloppen samt samarbetet med Team Rynkeby God Morgon. Informationen till medlemmarna sker via ”Nimenhuuto” samt genom sektionsordförandens månadsbrev. Alla cykelträningar planeras och informeras via sektionens egen veckokalender i Nimenhuuto. Även WhatsApp är sedan 2018 en daglig informationskanal för träningar och veckoprogram. 

VIS på Cykel är även aktivt med som klubb på träningstjänsten för cyklister Strava sedan hösten 2018. Eget initiativ och registrering krävs av den som vill gå med i Strava-klubben, för tillfället är 10 aktiva med i gruppen. Samarbetet utanför den egna sektionen har varit aktivtmed framför allt den andra cykelföreningen i Vasa, Wasa Watt Warriors. Gemensamma onsdagslänkar, långlänkar på helgerna och det lyckade ”Tour De Hankmo” är resultat av det goda samarbetet. 

Även utvecklandet av de allmänna cykelträningarna i Botniahallen gör att cyklister från hela regionen träffas under hela vintersäsongen.

Du som redan har en hybrid- eller landsvägscykel och har hittat cyklingen som en motionsform. Vi vill ge lite tips och idéer och ordna ett forum för oss cyklare inom VIS. Träningen sker både personligen samt med gemensamma träningslänkar. Vi informerar om alla motionslopp i nejden som var och en kan ta del av. Som målsättning ser vi att alla som deltar i olika motionslopp cyklar för VIS.

Om Du är intresserad att komma med kontakta Mikael Snellman på tel. 040 7215835 eller epost mikael.snellman(at)netikka.fi
Du kan även anmäla ditt intresse direkt i Nimenhuuto under VIS PÅ CYKEL.