Friidrott

Nyheter

31.08.2020

Augusti tävlingssäsong

Hej!Mycket har hänt i friidrotten under augusti månad. Till följande ger jag en snabb rapport om...

27.07.2020

Tävlingssäsong 2020 juli

Hej! Friidrottssäsongen har fortsatt i relativt normal takt även i juli. Team1VIS...

29.06.2020

Tävlingssäsongen igång!

Efter oklara och osäkra tider har friidrottens tävlingssäsong äntligen kommit igång. Ännu i...

Friidrottssektionen

uppdaterad: 31.08.2020 21.50

VIS Friidrott

Sektionen ansvarar för utvecklingen av friidrotten inom VIS och tar beslut i friidrottsfrågor inom de ramar som VIS styrelsens och VIS årsmötet fastslagit. Sektionerna håller 9-10 möten per år. Som friidrottssektionens ordförande fungerar under 2018-2019 Mikael Rönnkvist och verksamheten är uppdelad i tre olika områden: (1) friidrottsskolan, (2) tävlingsverksamhet och (3) junior/senior-verksamhet (träningsverksamheten). Åren 2018-2020 fungerar Martin Grandell som ungdomsträningschef för föreningen. Ungdomsträningschefen ansvarar över upplägget för friidrottsskolan och team1VIS (14-19-åringarna) tillsammans med tränarna. VIS är medlem i ÖID Friidrott rf. Sektionen bör sträva till att utveckla friidrottsverksamheten inom Vasa och det egna distriktet (ÖID) och hålla aktiv kontakt med olika intressenter inom friidrott (Vasa stad, ÖID, SFI, SUL, övriga föreningar inom Vasa och i distriktet).

Bild från Ärevarvet 2019 då VIS erhöll pris för

Bild från Ärevarvet 2019 då VIS erhöll pris av organisationen: "Sano ei rasismille!"

Vasa IS friidrottssektion består år 2018-2019 av följande personer:
Mikael Rönnkvist (ordf.), Martin Grandell, Mikael Westö, Inger Nabb, Jens Wallin, Peter Källberg, Magnus Häggblom och Tom Gullberg.

Inom friidrottsektionen jobbar tre olika utskott, nämligen tävlingsutskottet, träningsutskottet och knatteutskottet. Träningsutskottet leds av en träningschef och ansvarar för träningsverksamheten. Träningsutskottet träffas före vinterns säsongstart och sommarens säsongstart. Tävlingsutskottet leds av en person, som oftast har rollen som tävlingsledare och utskottet ansvarar för de friidrottstävlingar som föreningen arrangerar under året. Knatteutskottet leds av en knatteledare och ansvarar för friidrottsskolans verksamhet.

Medlemmarna i utskottet för träningsverksamheten består av föreningens alla tränare som är aktiva inom 14-19 års klassen:
Martin Grandell (ordf.)

Medlemmarna i utskottet för tävlingsverksamheten:
Inger Nabb (ordf.), Ingemar Sundelin, Folke Holmström, Kenneth Norrgård, Peter Brandtberg och Mikael Rönnkvist.

Medlemmarna i friidrottsskolans utskott är friidrottsskolans alla tränare:
Martin Grandell (ordf.)

Kontaktuppgifter finns under länken Styrelsen