Föreningen

Styrelsen

uppdaterad: 17.08.2020 16.57

Styrelsens ordförande
Tom Gullberg,  040-513 5752, tom.gullberg(at)abo.fi

Viceordförande
Peter Brandtberg, 0500 791759, peter(at)vomattila.fi

Ekonom
Kenneth Norrgård, 040 549 3520, kenneth.norrgard(at)vamk.fi

Sekreterare
Martin Grandell, martin.grandell(at)gmail.com

Friidrottssektionens ordf.
Mikael Rönnkvist, 050-5575192, mikael.ronnkvist(at)yrkesakademin.fi

Friidrotten - Tävlingsutskottets ordf.
Inger Nabb, 040-5813148, inger.nabb(at)vaasa.fi

Friidrotten - Träningsutskottets ordf.
Mikael Rönnkvist, 050-5575192, mikael.ronnkvist(at)yrkesakademin.fi

Bowlingssektionens ordf.
Thomas Storm, 050-5180843, thomas.storm(at)mitta.fi

Motionssektionens ordf.
Läggs till senare

Kraftidrott
ordf Magnus Häggblom, 040-5578311, magnus.h(at)netikka.fi

Cykel
ordf Mikael Snellman, 040 7215835, mikael.snellman(at)netikka.fi

Styrelsemedlemmar
Peter Källberg, 040 8442058, peter.kallberg@vasek.fi
Jannica Granbacka, granbacka.jannica@gmail.com