Föreningen

7. Tävlingsarrangemang

uppdaterad: 19.01.2020 19.27

*** Under arbete ***

Här kommer vi att beskriva vår ordinarie tävlingsverksamhet inom de olika sektionerna.

Varje sektion arrangerar under året ett antal tävlingar på olika nivåer. Dessa finns planerade i resp. Sektions verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Målet med detta kapitel är att påvisa vilken roll vi har inom distriktet och nationellt sett som tävlingsarrangör.