Föreningen

10. Om handboken

uppdaterad: 19.01.2020 19.22

Denna handbok är skriven för både egna medlemmar och andra som är intresserade av vår förening. Målet är att ge en bild av hur vi fungerar som förening, vilka verksamhetsformer vi har och hur vi som förening samverkar med samhället både lokalt och på nationell nivå. Vissa av våra idrottare har även nått internationell nivå och vi har stått arrangörer till ett flertal internationella tävlingar. Så man kan med fog säga att vi vår verksamhet är en del av Vasas internationella profil.

Handboken beskriver föreningen i allmänna termer och uppdateras vid behov. Handboken har funnits på våra hemsidor sedan den publicerades 2009, men uppdaterats för sällan. Innehållet är reviderat i samband med arbetet med publiceringen av VIS nya hemsidor under hösten 2019. Innehållet är inte slutgiltigt och är ännu föremål för diskussion. Det är önskvärt att nuvarande styrelse läser igenom innehållet och kommenterar vid behov. Eventuella kommentarer kan skickas till kno(at)vamk.fi. En mer systematisk genomgång av innehållet görs årligen på hösten inför årsmötet och uppdateras under oktober-november.   

Alla sektioner gör upp en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt en verksamhetsplan för det kommande. Dessa beskriver i mer detalj vår verksamhet och behandlas vid årsmötet som äger rum i december. Verksamhetsberättelsen finns med som bilaga till handboken och en länk finns på sidan med innehållsförteckningen.