Föreningen

3.2 Cykling

uppdaterad: 19.01.2020 19.23

 

 

Cykelsektionen började sin verksamhet inom VIS år 2014. Det var ett inkörningsår och målsättningen var att utveckla verksamheten inom ramarna för de tre olika inriktningarna: (1) För de aktiva, (2) För juniorerna och (3) För familjerna. Utvecklingen under de senaste åren har starkt fokuserat under det första temat ”för de aktiva”.  Allt fler vuxna har hittat cyklingen som sin nya motionsform och föreningen med sin slogan VIS PÅ CYKEL har lyft upp alla motionärer till gruppen ”aktiva”. Över 80 cyklister är nu med på medlems- och den veckovisa informationslistan.

Tillsvidare har sektionen ingen tränarresurs. De aktiva tränar på egen hand med egna personliga målsättningar och träningsupplägg. För hugna medlemmarna ordnas det i alla fall gruppvisa målsättningar för att t.ex. delta i ett tempolopp i egen regi samt gruppvisa träningslänkar för att få med nya utövare.

Cyklisterna håller till i Botniahallen där de allmänna cykelträningstiderna i ger möjlighet till gemensamma träningar. Sektionen har också som målsätting att rikta sin verksamhet till junioer och familjer, men på litet längre sikt. Här har efterfrågan inte varit så stor och detta kräver andra typer av verksamhetsupplägg.

Mer information om VIS på cykel finns här