Föreningen

3.5 Övrig verksamhet

uppdaterad: 19.01.2020 19.25

 

Vasa Idrottssällskap är en förening i röresle och vi är intresserade av all slags idrottsverksamhet. Den nyaste sektionen är cyklingen, som håller på att växa till sig och har idag en verksamhet som har betydelse. Vi  har två idrottsformer som tidigare haft egen verksamhet men som för närvarande är vilande, nämligen skidning och gymnastik. Dessa kunde myckt väl komplettera våra övriga verksamhetsformer, men för att få en verksamhet att funka krävs det aktiva dragare och ett genuint intresse. Om det finns intresse hos någon att återuppta verksamheten, är det bara att kontakta VIS styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter finns under Föreningen under VIS styrelse,   

Vi är öppna för förslag till nya idrottsformer eller för uppslag till nya evenemang. Vi strävar till att samarbeta med lokala föreningar både vad gäller motions- och tävlingsträning. Samarbete är även nyckelordet när det gäller arrangemang av såväl olika evenemang som tävlingar, Det sistnämnda gäller för närvarande främst inom friidrott, bowling och cykling.