Föreningen

1. Vision, mission och värderingar

uppdaterad: 19.01.2020 19.20

1.1 Vision

Vasa Idrottssällskap samlar successivt flera aktiva utövare i alla ålderskategorier till föreningens samtliga idrottsformer, för tillfället bowling, cykel, friidrott, kraftsport och motion för äldre vuxna. Föreningen är också öppen för att starta nya verksamhetsformer när intresse visas. Föreningens totala medlemsantal inklusive idrottare, föräldrar och funktionärer skall öka år för år och vi siktar på att nå över 1000 medlemmar.
Utgående från alla utövare utvecklas några idrottare per åldersgrupp fram till nationell och internationell toppklass, och dessa idrottare skall få ett aktivt stöd av sin förening. Merparten av alla medlemmar kommer främst att engagera sig i föreningen för att ha en meningsfull hobby och få motion, och dessa ställer även upp som funktionärer och medhjälpare vid föreningens större evenemang. Alla medlemmar, såväl framgångsrika idrottare som hängivna motionärer och funktionärer, är likvärdiga. Sammantaget skall VIS vara en förening med stark sammanhållning, en förening där alla är stolta över att vara orange-svarta VIS-are.

1.2 Mission

Vasa Idrottssällskap är en av de ledande svenskspråkiga idrottsföreningarna i Vasa och i Svenskfinland. Vasa Idrottssällskaps primära uppgift är att erbjuda ett organiserat idrottsliv på svenska i Vasa. VIS är även en förening som tror på mångfald, och välkomnar således även medlemmar som har finska eller andra språk än svenska som modersmål.

1.3 Strategi

VIS är medlem i alla relevanta nationella specialförbund. För friidrottens del innebär det ett aktivt samarbete med det nationella förbundet SUL, men främst ändå med de finlandssvenska organisationerna FSI (Finlands Svensk Idrott) och SFI (Svenska Finlands Idrottsförbund) dess österbottniska distrikt ÖID Friidrott r.f. Speciellt inom FSI och ÖID verkar VIS aktivt för att utveckla friidrottens profil och position. För bowlingens del är Vasa Bowlingdförbund. Cyklingen är medlem i det nationella förbundet Suomen Pyöräily och kraftsporten i Suomen Voimaniostoliitto.   

VIS strävar efter att medvetet:

1.4 Värderingar

Vasa Idrottssällskaps värderingar kan sammanfattas i följande värden

Hederlighet

Hänsyn

Kamratskap

Hälsofrämjande vanor

Mångfald och mångsidighet

Trygghet i språket