Verksamheten till följd av Vasa stads nya coronaannvisningar 5.10 2020

Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd beslöt den 5 oktober 2020 om strängare coronarestriktioner fram till 25.10: https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/social-och-halsovardsnamnden-har-beslutat-om-skarpta-atgarder-med-anledning-av-den-forvarrade-coronavirussituationen/

Smittospridningen har under de senaste dagarna varit intensiv i Vasa, och vi behöver alla ta vårt ansvar för att stävja spridningen. För Vasa IS del innebär det att bowlingen inte deltar i lagtävlingar under den nämnda perioden, och cyklingens alla gruppträningar är inställda. Kraftsporten har inga gruppträningar. 

Friidrotten avstår för närvarande från alla träningar inomhus. Verksamheten organiseras utomhus i mindre grupper, med beaktande av avstånd och alla andra säkerhetsarrangemang som vi lärt oss sedan våren. Anvisningar om träningarna sänds ut till varje grupp skilt. 

För friidrotsskolan (6-13-åringar) uppmanas alla att följa med programmet under fliken "friidrottsskolan", följa med i den egna gruppens whatsapp-information eller att kontakta tränarna. Det går också alltid att kontakta mig: tom.gullberg@abo.fi. 

Tom Gullberg

ordförande