Tack för bra Ärevarv - hittills 6146 euro!

Tack för bra Ärevarv - hittills 6146 euro!

Föreningens traditionella Ärevarvsinsamling ordnades i år först den 18 augusti på grund av coronapandemin. Kvällen var trivsam och lyckad med många yngre förmågor och några av föreningens vuxna elitidrottare på plats. Tillsammans har vi hittills samlat in 6146 euro, vilket redan i sig är en tacknämligt bra summa.

Vi vet att det ännu kommer att komma in större summor via såväl blanketten som appen, så summan kommer med säkerhet ännu att stiga. Notera att insamlingen kan pågå fram till 31.12 2020, så det finns ingen orsak att ge upp för dem som inte hade möjlighet att delta i det fysiska Ärevarvet på Karlsplan. 

Det går att få en blankett genom att skicka e-post till tom.gullberg@abo.fi , men det är också väldigt praktiskt att använda Ärevarvsappen (läs mera om den på www.kunniakierros.fi , eller se på vår Ärevarvsinformation här på hemsidan). Men om ni upptäcker att ni har svårigheter med att få appen att fungera, beror det troligtvis på att er e-postadress inte är inmatad i systemet. Sänd då er e-postadress till tom.gullberg@abo.fi , så ordnar vi det!