Fortsatta restriktioner

Hej!

Här nedan ny uppdatering om VIS verksamhet enligt myndigheternas fortsatta restriktioner.

VISmeddelande01042020