Verksamheten under coronarestriktioner 12.10-31.10

Regionförvaltningsverket har beslutat att grupper större än 10 personer inte ska samlas inom Vasa sjukvårdsidistrikts område under perioden 12.10-31.10 2020. 

Föreningen deltar i arbetet med att minska coronasmittan i Vasaregionen. Alla de gemensamma friidrottsträningar som skulle ha ordnats under veckoslutet 10-11 oktober är inställda. Några träningar inomhus kommer föreningen inte att arrangera under den här perioden. Läs närmare information under "Team1VIS" och friidrottsskolan under fliken "friidrott". 

Närmare information hur vi sköter träningen och knatteverksamheten under oktober informeras närmare via gruppernas egna kanaler. Det är nu viktigare än någonsin att följa alla de direktiv som myndigheterna utfärdat ända sedan mars. Samtidigt kan varje VIS-medlem under trygga förhållanden fortsätta och träna på egen hand.

Tom Gullberg 

ordförande